ยินดีต้อนรับสู่
MOC Account
หากติดขัดหรือ เกิดปัญหาการใช้งาน
กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เบอร์ HOTLINE 094 981 1633
หรือเบอร์ภายใน 6364
MOC Account คืออะไร ?

MOC Account คือ ระบบบัญชีผู้ใช้งานกลางของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้งานบริการในภาพรวมของกระทรวงฯ
ได้ด้วยการ Log in เพียงครั้งเดียว ซึ่งระบบได้รวมบริการต่าง ๆ ของกรมไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ MOC Account เข้าใช้บริการต่าง ๆ ของกรมโดยใช้เทคนิค Single Sign-on